Giới thiệu

    THÔNG TIN THẦY CÔ GIÁO GIẢNG DẠY LỚP 8/2
HỌ VÀ TÊN
CHUYÊN MÔN
SỐ ĐIỆN THOẠI
Cô Oanh
Toán
   0905 194 163
Cô Giang
Ngữ Văn
   0163 363 11101
Cô Linh
Tiếng Anh
   0916 128 798
Cô Tuấn
Vật Lí
   0903 500 526
Cô Tuyết
Hóa Học
   0123 433 2851
Cô Oanh
Sinh Học
   0974 992 190
Thầy Quang
Lịch Sử
   0905 259 324
Cô Thuỷ
Địa Lí
   0166 506 7414
Cô Nguyệt
Tin Học
   0982 884 252
Cô Thuỷ
Giáo Dục Công Dân
   0167 644 2509
Cô Sương
Âm Nhạc
   0905 947 309
Thầy Đào
Mỹ Thuật
   0935 003 103
Thầy Tư
Thể Dục
   0905 680 111
Cô Phong
Công Nghệ


   DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8/2
1
Nguyễn Gia Bảo

2
Trần Quốc Bảo

3
Lê Thị Bảo Chân

4
Phạm Thị Thúy Diễm

5
Nguyễn Phạm Thành Duy

6
Bùi Quỳnh Giao

7
Trần Gia Hân

8
Nguyễn Công Hiếu

9
Trần Huy Hoàng

10
Võ Nguyễn Anh Huân

11
Nguyễn Quang Hưng

12
Trân Anh Bảo Huy

13
Nguyễn Quốc Huy

14
Thái Thị Kim Huyền

15
Nguyễn Văn Kha

16
Phạm Bùi Quang Khải

17
Tạ Nguyễn Ngọc Linh

18
Nguyễn Tiến Minh

19
Nguyễn Vịnh Nghi

20
Phạm Thị Bích Ngọc

21
Nguyễn Chấn Nguyên

22
Nguyễn Thành Nhân

23
Võ Thành Nhân

24
Bùi Thị Ngọc Nhi

25
Trần Lê Quỳnh Như

26
Nguyễn Thị Minh Phương

27
Nguyễn Như Quỳnh

28
Trần Thị Anh Quỳnh

29
Lê Quốc Thắng

30
Trương Nguyễn Khánh Thư

31
Lê Thị Cẩm Thùy

32
Nguyễn Thành Tiến

33
Phan Đình  Lê Triết

34
Nguyễn Quang Tú

35
Dỗ Hoàng Việt

36
Nguyễn Tấn Vinh

37
Trương Thúy Vy

38
Trương Hoàng Yến

  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét