Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I– LỚP 8/2


THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
Địa Lí
Công dân
Sinh Học
Tiếng Anh
Toán
Ngữ Văn
Hóa Học
Tin Học
Lịch Sử
Toán
Toán
Hóa Học
Tiếng Anh
Tin Học
Toán

Âm Nhạc
Lịch Sử
Tiếng Anh
Sinh Học
Ngữ Văn

Công Nghệ
Ngữ Văn
Chào cờ
Vật Lí
Ngữ Văn

Mĩ Thuật
SHL
(Sáng thứ ba học Thể dục tiết 3,4)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét